Liên hệ

Ban điều phối cacao Việt Nam

Địa chỉ: 16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội

Điện thoại/ Fax: 04.37711162