Chưa có thảo luận

Nếu bạn có thảo luận bấm chuột để thêm thảo luận vào cuối bài

Sử dụng tiếng Việt có dấu trong các bài viết đưa lên trong mục Đối thoại


Gửi bình luận của bạn
Họ tên bạn:
Địa chỉ:
Email:
Nội dung:
Mã bảo vệ:

Đối thoại

Tìm kiếm

Giá cả thị trường

Ngày Thị trường Giá
8/8/2014 Ca cao lên men(Cargill) 60300-đ/Kg
5/8/2014 Ca cao lên men(Cargill) 59700-đ/Kg
23/7/2014 Ca cao lên men(Cargill) 58200-đ/Kg
22/7/2014 Ca cao lên men(Cargill) 58800-đ/Kg
21/7/2014 Ca cao lên men(Cargill) 58100-đ/Kg
Xem chi tiết